De Noord-Limburgse Teutenkamer

Actueel

PASAR op bezoek in Teutenkamer.

Zaterdag 2 februari brachten bijna 100 bestuursleden van PASAR-Limburg een bezoek aan Hamont-Achel.

Eén van de locaties was de Teutenkamer. In vier gidsbeurten kregen de PASAR-verantwoordelijken een beeld over de Teuten en hun betekenis in de geschiedenis van de 16de tot de 20ste eeuw, een smaakmaker om later met hun organisatie terug te komen.
Na de rondleiding werden ze door de medewerkers van de geschiedkundige kring getrakteerd op een koffie en koekje.
Ook een bezoek aan de tentoonstelling over de Groote Oorlog in de Achelse Kluis en aan de Napoleonsmolen in Hamont stond op het programma.

Drie Hamont-Achelse blikvangers die toch indruk hebben gemaakt!

Presentatie van de namenlijst van Teuten op de stamboomdag Achel

Op 5 november 2017 organiseerde de heemkundekring van Achel een Limburgse stamboomdag. Ons bestuurslid Mathieu Schuurmans presenteerde er de nieuwste namenlijst van de Teuten uit heel de regio Limburg en Noord Brabant. Deze lijst bevat alle bekende Teutennamen vanaf circa 1500 tot 1920. Deze lijst wordt voortdurend aangepast. Zij kan vrij geconsulteerd worden in de Teutenkamer en via deze website.

Bezoek van Familie Spaas-Neyens aan de Teutenkamer in Hamont

Zaterdag 30 september zakte een grote groep van 40 afstammelingen van de familie Spaas-Neyens af naar Hamont om er de Teutenkamer te bezoeken.
Het waren kinderen en kleinkinderen van Leo en Maria Spaas.
Adriaan J. Spaas stapte rond 1860 niet meer in de teutenhandel van zijn vader, maar richtte de eerste sigarenfabriek van de streek op. Zij zaak, waar op het hoogtepunt zo’n 30 arbeiders aan het werk waren, was gevestigd op de markt van Hamont.
Door ziekte en concurrentie werd zijn zaak in de jaren 1890 uiteindelijk opgedoekt.

De rondleiding door Luk Van de Sijpe gebeurde in twee delen: eerst werd de kloosterkerk bezocht, die voor een groot deel met teutengeld is gebouwd; nadien werd uitgebreid toelichting gegeven in de Teutenkamer over het leven en het werk van de Teuten, met een insteek naar de familie Spaas..

 

 

 

Prachtige aanwinsten voor de Teutenkamer

Van de Teutenfamilie Heuvels uit Borkel en Schaft ontvingen we eind augustus 2017 enkele prachtige stukken koperwerk, waaronder een mooi verzorgde draaglantaarn en een tabaksdoos. Maar een bijzonder volkskunstwerk is de platte koperen plaat van 23 op 7 cm met aan beide zijden gegraveerde afbeeldingen van molens, kerkjes, een schuurtje, een man met paard en kar en dat allemaal uitgevoerd door de Teut Theodoor Heuvels zelf.
Hij combineerde als textielteut het oude koperslagersvak en was bovendien een zeer bekwaam beestencastreerder.
Te bewonderen vanaf heden in de Teutenkamer.

 

 

 

 

Brabantse Heemdagen 2017 brengen bezoek aan de Teutenkamer

De Brabantse Heemdagen, georganiseerd door de 60-jarige Heemkundekring De Baronie van Cranendonck, trokken bijna 80 geïnteresseerde heemkundigen uit alle hoeken van de provincie Noord-Brabant naar Cranendonck. De jarige heemkring bood een interessant programma aan , met een wandeldag en een fietsdag.

Ook de zustergemeente Hamont werd in het programma opgenomen.
De Teuten en vooral de Teutenkamer werd in de kijker geplaatst.
De voorzitter van Hamont, Luk Van de Sijpe en de stadsgids Magda Theuwis mochten de deelnemers in vier groepen rondleiden. De reacties waren unaniem lovend. De rijke en mooi opgestelde collectie Teutenerfgoed wekte verwondering bij de vele heemkundigen uit Noord-Brabant, die het Teutenverhaal ook in hun regio goed kennen.
Maar ook de locatie en de prachtige kloosterkapel waren bij haast alle deelnemers een grote aangename verrassing.
Als toemaat gaf Ria Hermans, stadsgids in opleiding toelichting bij de Teutenhuizen op de markt van Hamont.
Zo heeft de Hamontse heemkring een steentje bijgedragen aan een overigens zeer succesvolle editie 2017 van de Noord-Brabantse Heemdagen. Met alle gelukwensen aan voorzitter Jac Biemans en zijn enthousiaste medewerkers.

  

 

  

  

 

 

Familie Spaas(dag) in Hamont was een groot succes

In samenwerking met de geschied- en heemkundige kring
De Goede Stede Hamont-Achel hebben we met een aantal
familieleden de boeiende geschiedenis van de familie
Spaas gepresenteerd. Deze video geeft een impressie van de dag.

Dagtocht naar Holland, o.a. de stad Brielle

Een voorbeeld van een eeuwenoude handelsgeschiedenis zien we bij de Teutencompagnie Rijcken uit Hamont.

Gesticht in de 17de eeuw met als handelsgebied de streek rond Brielle, was Rijcken & Co in de 18de en 19de eeuw zeer succesvol. Na 1918 bleef één familietak Rijcken voorgoed in Brielle en vestigde er een kledingzaak die nu nog operationeel is. Van een traditie gesproken!

Op 17 juni is in de Teutenkamer van Hamont een speciale dag voor de fam. Spaas

In samenwerking met de geschied- en heemkundige kring
De Goede Stede Hamont-Achel proberen we met een aantal
familieleden de boeiende geschiedenis van de familie
Spaas verder uit te diepen en te documenteren. Op
zaterdag 17 juni willen we u graag een overzicht van
onze opzoekingen geven.
Voor de uitnodiging voor deze uiteenzetting hebben we
ons beperkt tot de afstammelingen van Louis Spaas en
Maria Arts. Aarzel niet om foto’s of documenten die het
archief of de geschiedenis verder kunnen aanvullen, mee
te brengen.